In Sub-Sahara Afrika heeft twee van de vijf mensen geen toegang tot schoon drinkwater. Stratton Montez foundation pakt deze ‘watercrisis’ bij de basis aan.

In Nederland is water een vanzelfsprekendheid: wie water nodig heeft, draait simpelweg de kraan open. Een volwassene gebruikt hier gemiddeld 127 liter water per dag. Een kind ongeveer 103 liter. In Afrika is de situatie heel anders. In sommige gebieden beschikken mensen slechts over tien tot vijftien liter water per dag. Er kan met recht worden gesproken van een `watercrisis’ in Afrika, vooral in de gebieden onder de Sahara: twee van de vijf mensen heeft geen toegang tot schoon drinkwater.

Veel water in Sub-Sahara Afrika komt bovendien uit vervuilde bronnen en is niet veilig om te drinken. Stilstaand water is bovendien een broedplaats voor insecten die ziekten overbrengen zoals malaria, gele koorts, knokkelkoorts en rivierblindheid. In dit gebied heeft bovendien tweederde van de bevolking geen toegang tot sanitaire voorzieningen zoals een toilet. Dit is van grote invloed op de gezondheid van de lokale bevolking. Ziekten die te maken hebben met een slechte hygiëne of vervuild drinkwater, zoals diarree, cholera en tyfus, eisen jaarlijks tienduizenden slachtoffers.

Schoon drinkwater en goede sanitatie

Stratton Montez foundation pakt het probleem bij de basis aan. Onze aanpak is efficiënt en effectief, en we zorgen er altijd voor dat onze projecten aansluiten op nationale beleidsplannen en ingebed zijn in de gemeenschap.

  • We gaan uit van de behoeften en de kracht van de bevolking zelf. Dat betekent in de praktijk dat we gemeenschappen vragen wat ze nodig hebben. En inwoners van een dorp of gebied leiden we op om mee te werken aan een project, bijvoorbeeld bij het onderhoud van een waterput. Dat garandeert dat zo’n project breed wordt gedragen en ook op de lange termijn kan worden voortgezet.
  • We besteden veel aandacht aan de versterking van de gezondheidssector van binnenuit. We trainen medische zorgverleners die vervolgens weer anderen kunnen opleiden. Dat gebeurt op dorpsniveau, waar vrijwilligers les krijgen over hygiëne en preventie van ziekten. Maar ook verzorgen we bijscholing van verpleegkundigen en de opleiding van artsen.
  • We spreken met nationale overheden en internationale organisaties. Daarbij is het doel om de gezondheidszorg in Afrika structureel te verbeteren. En om succesvolle projecten uit te breiden en zelfs naar andere landen over te brengen, zodat zoveel mogelijk mensen ervan profiteren. Ook delen we met overheden en andere organisaties onze kennis en ervaringen.

 

Word donateur

Steun het belangrijke werk van Stratton Montez Foundation in Afrika op NL77INGB0007034917.

 

0

Start typing and press Enter to search